De meest gunstige pensioenregeling voor u!

De tijd gaat snel en voordat u het weet heeft u de pensioen gerechtigde leeftijd bereikt en dan beseft u dat het niet meer mogelijk is om te sparen voor uw pensioen. Veel mensen lopen rond met de angst dat ze niet genoeg inkomen zullen hebben wanneer ze de pensioen gerechtigde leeftijd bereiken. Ze willen namelijk hun leven voortzetten zoals ze gewend waren toen ze nog werkten. Maar in de meeste gevallen lukt dit niet, want de kosten van het levensonderhoud blijven stijgen terwijl de AOW (Algemene Ouderdomswet) van de overheid gelijk blijft (of in waarde daalt door inflatie).

Om deze onaangename situatie te voorkomen oftewel te verlichten, bieden wij van Kos Ta Bon! u de nodige advies en financial planning om zo goed voorbereidt te zijn voor uw pensioenperiode. Wij helpen u met een passende pensioen oplossing voor uw individuele wensen.

Kos Ta Bon! adviseert zowel privé personen als ondernemers over pensioenregelingen.

Kos Ta Bon! brengt in kaart waar bij reeds bestaande of geadviseerde pensioenregelingen hiaten liggen (second opinion).

Kos Ta Bon! beantwoordt belangrijke vragen zoals:

  • Waar loopt u risico’s m.b.t. de hoogte van uw pensioen op pensioendatum?
  • Wat ontvangen de nabestaanden (partner en kinderen) na uw overlijden?
  • Hoe is het arbeidsongeschiktheidspensioen geregeld?

Kos Ta Bon! brengt het volgende voor u in kaart:

  • Situatie nu: uw huidige inkomsten- en lastenplaatje;
  • Wat de nabestaanden nodig zullen hebben bij overlijden van de partner;
  • Wat u netto in handen krijgt bij pensionering.

Kos Ta Bon! bemiddelt de voor u meest gunstige pensioenregeling!